سلام  

تعجب نكنید كه من اینبار زرنگ شدم و زودی آپدیت كردم

آخه یه اتفاق مهم افتاده !

و اون اینه كه بالاخره موفق شدم اتاقم رو پس بگیرم !!

جونم واستون بگه كه امروز مامورین اجرای حكم تخلیه اومدن و اسباب بابایی رو ریختم تو كوچه

  

 البته زیاد نگران بابایی نشین منظورم از كوچه اتاق پذیراییه !!

خوب اونجا بهتره دیگه براش چونكه همیشه توی اتاق حوصله اش سر میرفت

تازشم دلش واسه مامانی میتنگید حالا منم بهش لطف كردم فرستادمش پیش مامانی

میبینید من چقدر بچه خوبیم  

خوب من دیگه برم كه مامانی منتظرمه بره بگیره بخوابه چون فردا باید بریم سر كار


نوشته شده در یكشنبه ۲۳ مهر ۱۳۸۵ و ساعت 23:51 توسط : رادین درانی