میبینید دیگه من چشم گذاشتم تا شماها قایم شید و من بیام بیرون و همتون رو ببینم

مامانی دیگه از امروز رسما نمیره سركار

خوب این مدت براش سخت بود كه بره ولی بخاطر اینكه من چهارماه كامل شیر بخورم تحمل كرد

حالا من اگه بچه خوش شانسی باشم این مجلس قانون شش ماه مرخصی رو زودتر تصویب

میكنه اونوقت من بجای چهارماه شش ماه شیر میخورم و زورم زیاد میشه

دقیقا یك شنبه قراره بیام اگه عجله نكنم و زودتر نیام

دیگه مامانی و باباهی طاقتشون طاق شده و روزشماری میكنن

باباهی هر شب كه میخواد بخوابه به مامانی میگه همش ... روز دیگه مونده .

خوب خوشحالن دیگه كه من میخوام بیام دیگه

به هر حال قول میدم كه فوری فوری اولین عكسم رو براتون بذارم تا ببینید كه من چقدر

خوشكلم

اینم عكس هفته سی و نهم

دیگه خدافظ تا بیام


نوشته شده در پنج شنبه ۰۷ دی ۱۳۸۵ و ساعت 12:30 توسط : رادین درانی