یه خبر مهم !!!

من دیشب از آدم فضایی بودن دراومدم چونکه نافم دیشب افتاد .

الان اینقده راحتم که حد نداره

راحت شکمم رو تکون میدم بدون ترس از اینکه نافم به جایی گیر کنه و درد بگیره

هورااااااااااااااا

***

دیشب مجلس اسم گذاری من بود

بزرگترای فامیل دور هم جمع شدن و کاچی خوردن

عمو منوچهر ( عموی بزرگ مامانی ) توی گوش من اذان گفت

و نام بزرگ علی رو توی گوشم خوند


نوشته شده در دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۸۵ و ساعت 14:20 توسط : رادین درانی