ببینید موهای خروسی منو !!!

با یه خنده دختر كش

موهام خروسیه !!!

من شبا توی خواب راه میرم جدیدنا !!!

خواب

 خدمت همه دوست جونا بگم خبر دنیا اومدن شرمینه جونم رو خاله نیلو دادش !!


نوشته شده در یكشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۸۵ و ساعت 14:58 توسط : رادین درانی