من : امروز توی مهد كودك من ناهار نخوردم !!!

بابا : چرا ؟!

من : آخه آخه دلم درد میكرد فك كنم یه نی نی كوچولو توشه !!!!

بابا :

****

من هیجانزده از اتاقم میام بیرون و وقتی با شومینه روشن روبرو میشم میگم :چرا اینجا آتییییییش روشن كردین !!!!

****

هر شب اگه ساعت 10 بخوابم یك ستاره كوچولوی قرمز كلاغه برام میاره میچسپونه به دركمدم .تا حالا 5 تا ستاره جمع كردم توی یه هفته !!! ( آخه چند شب زود نخوابیدم كلاغه با دوربینش منو دید برام ستاره نیاورد .)

****

دیشب (دیروز صبح) مامانی داشت میرفت سركار اومد یه بوسم كرد منم با چشای بسته بهش گفتم خداحافظ مامانی ! یادت باشه شب خواستی بیای خونه برام شیر بخری !

شبش كه میخواستم بخوابم وقت شب بخیر به مامانی گفتم مامان تو چرا شبا میری سر كار ؟!!

****

من : خانم لادن ... همسر آقای پیام درانیه ، خانم عزیزه ... مامان فامیلیه عزیز چیه ؟!!

مامان : ...

من : خب خانم عزیزه ... همسر آقای باباجی ...یه !!!

.

.

.

خانم صهبا درانی همسر منه !!!!

مامان : نه عزیزم صهبا همسر تو نیستش ! از تو بزرگتره

من : خوب من بزرگ كه بشم ازش بزرگتر میشم !