سلام بابایی جون جونی

امروز اومدم روزت رو تبریک بگم

اومدم آرزو کنم که سالیان سال زنده و سلامت باشی !!!

اومدم آرزو کنم که سال دیگه بتونم بهت لبخندم رو هدیه بدم !!

اومدم آرزو کنم سال بعدش بتونم بغلت کنم و ببوسم !!!

اومدم آرزو کنم سال بعدترش بتونم برات شعر بابا جون روزت مبارک رو بخونم!!!

اومدم آرزو کنم سال بعد بعدترش بتونم با یه نقاشی روزت رو تبریک بگم !!!

اومدم آرزو کنم .....

اومدم آرزو کنم سالیان بعدتر فرزندم بیاد با یه شاخه گل و با لحن کودکانه اش بهت بگه بابابزرگ روزت مبارک!!!

اومدم آرزو کنم ....

اومدم آرزو کنم سالیان سالیان بعدتر نوه ام بیاد با همسرش و بگه جد بزرگ روزت مبارک !!

اومدم آرزو کنم ...............

دوست دارم بیشتر از همه دینا

نی نی


نوشته شده در دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۵ و ساعت 17:45 توسط : رادین درانی