نی نی بلاگ http://niniblog.mihanblog.com 2020-07-10T03:17:07+01:00 text/html 2011-02-05T12:37:45+01:00 niniblog.mihanblog.com رادین درانی یادآوری درباره شمارش معكوس روی صفحه http://niniblog.mihanblog.com/post/56 <P><STRONG>سلام دوستای گل و بلبلم</STRONG></P> <P><STRONG>این شمارش معكوس كه روی صفحه وبلاگ من میبینید </STRONG></P> <P><STRONG>بخاطر بازارچه پیام امیده !!!!</STRONG></P> <P><STRONG>پس حواستون باشه 31 روز همش تا بازارچه مونده !!!!</STRONG></P> text/html 2011-01-17T10:20:58+01:00 niniblog.mihanblog.com رادین درانی مامان من زن میخوام! http://niniblog.mihanblog.com/post/55 <span style="font-weight: bold;">رادین : مامان بابا تو رو از كجا اورده زنت شده !!!؟!!! </span><img style="font-weight: bold;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">مامان و بابا :‌ </span><img style="font-weight: bold;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">مامان بعد دقایقی خونسردی خودش رو بدست آورد و گفت : </span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">اولا بابا زن من نشده من زن بابات شدم بابا كه زن نیست !</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">دوما بابا منو از پیش باباجی و عزیز پیدا كرده !</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">رادین : خوب من زنم رو از كجا پیدا كنم </span><img style="font-weight: bold;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">مامان : عزیزم شما هنوز خیلی كوچولویی بعدا خودت پیداش میكنی !</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">رادین : من نمیدونم خودتون یكیو برام پیدا كنین !</span><img style="font-weight: bold;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/55.gif"><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">مامان و بابا : </span><img style="font-weight: bold;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">****</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">دیشب یه آدم برفی خوشكل توی حیاطمون بود من اولش ازش ترسیدم </span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">ولی بعدش كه مامان بهم گفت نترس این دماغش از خیاره و چشماش</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">از نارنگی دلم میخواست برم جلو و خرابش كنم . </span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">ولی مامان نذاشت گفت نی نی هایی كه اینو ساختن ناراحت میشن !</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">دم داروخونه وقتی منتظر بودیم مامان داروها رو بگیره با بابایی كمی </span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">برف بازی كردیم ! بابا یه درخت رو تكون داد كلی برف ریختش رو سرم !</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">****</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><br>هفته گذشته بابایی رفته بود كیش ماموریت !</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">برام از اونجا 100 تا تیله ، طناب برای طناب بازی ، یه دست لباس اسپایدرمن</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">یه جفت كفش و لباس قهوه ای و یك تفنگ حباب ساز آورد .</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"></span><br style="font-weight: bold;"> text/html 2010-12-21T08:30:01+01:00 niniblog.mihanblog.com رادین درانی شیرین كلامی های جدید http://niniblog.mihanblog.com/post/54 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>من : امروز توی مهد كودك من ناهار نخوردم !!!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>بابا : چرا ؟!<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>من : آخه آخه دلم درد میكرد فك كنم یه نی نی كوچولو توشه !!!!<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>بابا :<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>****<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>من هیجانزده از اتاقم میام بیرون و وقتی با شومینه روشن روبرو میشم میگم :چرا اینجا آتییییییش روشن كردین !!!!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>****<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>هر شب اگه ساعت 10 بخوابم یك ستاره كوچولوی قرمز كلاغه برام میاره میچسپونه به دركمدم .تا حالا 5 تا ستاره جمع كردم توی یه هفته !!! ( آخه چند شب زود نخوابیدم كلاغه با دوربینش منو دید برام ستاره نیاورد .)<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"><o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>****<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>دیشب (دیروز صبح) مامانی داشت میرفت سركار اومد یه بوسم كرد منم با چشای بسته بهش گفتم خداحافظ مامانی ! یادت باشه شب خواستی بیای خونه برام شیر بخری !<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/78.gif"><o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>شبش كه میخواستم بخوابم وقت شب بخیر به مامانی گفتم مامان تو چرا شبا میری سر كار ؟!!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"><o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>****<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>من : خانم لادن ... همسر آقای پیام درانیه ، خانم عزیزه ... مامان فامیلیه عزیز چیه ؟!! <o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>مامان : ...<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>من : خب خانم عزیزه ... همسر آقای باباجی ...یه !!!<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>.<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>.<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>.<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>خانم صهبا درانی همسر منه !!!!<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>مامان : نه عزیزم صهبا همسر تو نیستش ! از تو بزرگتره<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG><FONT size=2>من : خوب من بزرگ كه بشم ازش بزرگتر میشم !<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/67.gif"></FONT></STRONG></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><STRONG><FONT size=2>&nbsp;</FONT></STRONG></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><STRONG><FONT size=2>&nbsp;</FONT></STRONG></o:p></SPAN></P> text/html 2010-12-05T05:12:31+01:00 niniblog.mihanblog.com رادین درانی رادین در مشهد http://niniblog.mihanblog.com/post/53 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><STRONG>چند روز پیش با مامان و بابایی رفته بودیم مشهد پیش آقای امام رضا ...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><STRONG>ولی هرچی صبر كردیم امام رضا نیومد به مامانی گفتم پس چرا امام رضا نمیاد اینجا پیش ما تا ببینیمش مامانی گفت : مامان جون امام رضا فوت كرده رفته پیش خدا . نمیتونه بیاد تا تو ببینیش ..<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><STRONG>توی حرم همه رو دعا كردم عزیز ، باباجی ، دایی و ....<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><STRONG>توی هتل رفتیم استخر اونجا با یاسین آشنا شدم پسر دوست مامانم بودش !<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><STRONG>من یاسین به نوبت از لبه استخر میپریدیم بغل بابایی هامون <o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><STRONG>یه بار من پریدم بغل بابایی یاسین هم فكر كرد باباییش هست اونم پرید ولی غافل از اینكه باباییش دور از ما بودش برا همین من و بابایی شیرجه زدیم و یاسین رو نجات دادیم . خیلی عمیق بودش یك متر و ده عمقش بود آخه !!!<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><STRONG>*****<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><STRONG><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>دیشب توی محله مادرجون داشتن عمو زنجیر باف ( هیات عزاداران حسینی !!!) درست میكردن . منم رفته بودم پشت پنجره چراغاشو نگا میكردم . داشتم دعا میكردم :<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><STRONG>(حالت ایستاده روی صندلی دستها به حالت قنوت رو به آسمون )<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><STRONG>خداجون خداجون تورو خدا تو رو خدا من بازم زودی هواپیما سوار شم .....<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><STRONG>****<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><STRONG>عمه : رادین میخوای بزرگ شدی چیكاره بشی ؟!<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2><STRONG>رادین : مهندس مدرسه !!!!!<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> text/html 2010-11-13T13:03:44+01:00 niniblog.mihanblog.com رادین درانی گفتمان صمیمانه با مادر و پدر :O http://niniblog.mihanblog.com/post/52 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دیشب مامانی و بابایی ساعت 12 هوس املت خوردن كرده بودن هی به من گفتن رادین بیا </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">املت بخور گفتم نه نمیخورم سیرم . <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/78.gif"></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مامان : چی خوردی؟<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">من : با صهبا ( دختر عمومه ) شام خوردم !<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مامان : برده بودیش رستوران ؟!!( آخه من و صهبا توی آشخونه با هم شام خوردیم !)<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">من : آره <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مامان : غذا چی بهش دادی؟<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">من : آب و ماست بعدش به هم خوشبختیم هم گفتیم <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">( پی نوشت از مامان : منظورش به سلامتیه !!!‌)<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">1 ساعت بعد ....<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">من : مامان من گشنمه <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مامان : میخواستی اون موقع كه بهت گفتم بیای شام بخوری . از غذا خبری نیست !<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">من : بابا من گشنمه <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بابا : همونی كه مامان گفتش !<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">من : خوب حداقل شیر بهم بدین آخه من گشنمه !!!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مامان : خودت میدونی كه از شیر موقع خواب خبری نیست . شب سرجات سیل میاد .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دیگه اینجا دیدم جایی برای اعتراض نیست . چاره ای نبود شروع كردم به غرغركردن یواشكی <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">من : امشب من از گشنگی میمیرم حالا كه فردا دیدید من پا نشدم نگید چرا ها !من امشب </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">میمیرم از گشنگی ....<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">*****<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بابا : رادین چرا دستگیره های فوتبال دستی رو شكستی ؟!!!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">من : وایسا فكر كنم !<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بابا : نه به من بگو چی شد كه شكست ؟!!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">من : میگم وایسا فكر كنم <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بابا : نمیخواد فكر كنی دروغش رو بسازی فقط راستش رو بگو ؟!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">من : اصلا من تشنمه !!!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/33.gif"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">****<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نمیدونم تازگیا چرا هر وقت كار بدی میكنم یه كلاغه هست كه هم به مامانی میگه هم به </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بابایی ! دیگه از </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دستش ذله شدم .تازه جدیدا گاه گداری وقتی كار بد میكنم وقتی مهدكودكم </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">میاد و بادكنك هام رو میتركونه ؟!!! <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-11-08T07:06:02+01:00 niniblog.mihanblog.com رادین درانی مامان چقدر خوشگل شدی !!! http://niniblog.mihanblog.com/post/51 <P>مامانی چند روز پیش داشت موهاش رو سشوار میكرد منم نشسته بودم پشت سرش و نگاش میكردم یهو وقتی مامان رو دیدم انگاری یه چیزی توی سرم جرقه زد بهش گفتم :</P> <P>واااای مامانی چقدر خوشكل شدی !!!!!!!!!!</P> <P>مامان انگاری دنیا رو بهش دادم ذوق زده گفت : مرسی عزیزم !!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"></P> <P>خوب تقصیر خودش بود نذاشت حرفم رو كامل كنم . در ادامه بهش گفتم : مثل سك شدی !!!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></P> <P>قیافه مامان دیدن داشت <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"></P> <P>گفت : بی ادب یعنی چی ؟!! <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/33.gif"></P> <P>گفتم : نه آخه سگه خوشكله !!! موهاش فرفریه !!! <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif">گوشاش اینجوری افتاده رو صورتش !!!!!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"></P> <P>حالا تصور كنید مامان اینجور موقعها باید بخنده یا گریه كنه ؟!!!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></P> <P>-----</P> <P>من : مامان ...</P> <P>مامان :<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></P> <P>من : بابا ....</P> <P>بابا : <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></P> <P>مگه من با دیوار دارم حرف میزنم آخه ؟!!<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/33.gif"></P> <P>-----</P> <P>من : مامان منم مثل بابا میخوام نماز بخونم </P> <P>مامان : خوب بخون عزیزم برو پهلوی بابا وایسا بخون !</P> <P>من : آخه من نماز ندارم كه باهاش بخونم ؟!</P> <P>مامان یه در بطری میده به من میگه برو باهاش نماز بخون !</P> <P>من : این آخه سوراخه ! من چطوری با این نماز بخونم !<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"></P> <P>----</P> <P>من : این خونه رو من دوست ندارم مامان بابا بریم یه خونه دیگه ! <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></P> <P>مامان : چرا دوست نداریش عزیزم !؟</P> <P>من : آخه من اینجا نمیتونم بدو كنم !<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/33.gif"></P> <P>بابا : خوب الان عیب نداره بدو</P> <P>مامان : حالا اینجا رو دوست داری ؟</P> <P>من : آره من اینجا رو خیلی دوست دارم !<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></P> text/html 2010-11-07T06:06:30+01:00 niniblog.mihanblog.com رادین درانی بعد یكسال باز اومدم http://niniblog.mihanblog.com/post/50 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG>سلام بعد یكسال باز اومدم ...</STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><IMG style="WIDTH: 377px; HEIGHT: 297px" height=418 alt="رادین در آستانه چهار سالگی" hspace=0 src="http://www.firooz.com/upload/images/ijrmmam88970s80oh5o6.jpg" width=377 align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG>میدونید مامانم خیلی مشغله اش زیاد شده گاه گداری هم كه بیكار میشه یا به نت دسترسی نداره یا حوصله !<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG>حالا بذارید خودم با سواد بشم یه وبلاگی بنویسم همهتون حالشو ببرید ....<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG>***<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG>بگذریم <o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG>دیگه كم كم داره چهارسالم تموم میشه . مامانی میگه انگاری همین دیروز بود كه <A title="" href="http://zaymanlinks.blogfa.com/post-142.aspx" target=_blank>من دنیا اومدم </A>. دیشب به مامانی گفتم مامان یادته من كوچولو بودم توی دل تو بودم تو رفتی دكتر آقاهه دلت رو برید من دنیا اومدم و مامان لبخند میزد و به این فكر میكرد كه بچه چهار ساله من چقدر قشنگ براش به دنیا اومدن جا افتاده و براش جالب بود كه اصلا سئوالی هم براش پیش نمیاد .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG>آخه مامانی بهم گفته كه چون مامانی و بابایی همدیگرو خیلی دوست داشتن تصمیم گرفتند كه بچه دار بشن بهدش رفتن داروخونه قرص بچه خریدن مامانی خورده من رفتم توی دلش بعدش اونجا مامان بهم غذا داده تا بزرگ شدم ....<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG>من فیلمش رو دیدم كه آقا دكتر دل مامانم رو برید و من رو از توش درآورد بیچاره مامانم خیلی دردش اومد تازه دلش خون اومد .دیروز هم با مامان رفته بودیم ماهی بخریم آقاهه داشت ماهی ارو می برید به مامان گفتم این ماهیه چقدر بیچارس گفت چرا گفتم آخه آقاهه داره با چاقو تنش رو میبره مامانی گفتش آخه داره ماهی رو پاك میكنه تا ببریم خونه بخوریم .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG>تازه یه سر ببعی رو هم دیدم كه رفته بود موهاش رو اصلاح كرده بود و اصلا مو نداشت .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG>دیشب مامان یه شلوار واسم خرید كه بپوشم و مثل بابا بشم <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>. بابایی دیشب رفت بیرون كار داشت و مامان خوابش میومد . بهش گفتم مامان بیا خواب بازی كنیم . تو بخواب منم مثل بابا یكم تلویزیون نگاه میكنم بعدش میخوابم ....<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG>دیروز با بچه های مهد كودك جدیدم رفتیم نمایش دایی چپل تو كاخ سعد آباد اینقده خوش گذشت .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG>مامانی هم اومد با فرزانه جون – مدیره داخلی مهدمونه - كه من بهش گفتم عاشقتم صحبت كرد .فرزانه جون هم بهش گفت رادین توی كلاسشون مبصر شده و اینقدری كه بچه های كلاس به حرف من گوش میكنن به حرف اعظم جون – مربیمونه – گوش نمیكنن . خلاصه كلی واسه خودم لیدر شدم .مامانم صبح كه اومد مهد و دیدش كه بچه ها اینقدر برام ابراز احساسات میكنن كلی ذوق زده شد آخه فكر میكرد من هنوز نتونستم توی مهد جدیدم دوست پیدا كنم .<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG>تازه فرزانه جون بهم آدامس دادش منم گازش زدم بعدش قورتش دادم ولی بعدش شب توی تلویزیون گفتش كه اگه آدم آدامس قورت بده هفت سال طول میكشه تا هضم بشه پس نی نی ها حواستون رو جمع كنین آدامس قورت ندین ...<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG>راستی نگفتم كه مهدم رو عوض كردم ... آخه خونمون عوض شده اومدیم یه خونه بزرگ توی شهرك غرب بعدش مامانی و بابایی مجبور شدن مهدم رو عوض كنن . روزی كه برای خداحافظی رفته بودم مهد پیوند فریبا جون گریه كرد و از مامانی قول گرفت هر وقت رفتیم خونه مادر جون منو ببره كه فریبا جون ببینتم . بعدش رفتم مهد خاطره ها اینجا هم خوبه فقط بدیش اینه كه من تا ساعت 6:15 بعداز ظهر توی مهد هستم تا بابایی از شركت بیاد دنبالم ....<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><STRONG>حالا مامانی سعی میكنه زود زود بیاد از كارای من بنویسه !!! امیدوارم به قولش عمل كنه ...<o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2010-05-02T12:51:10+01:00 niniblog.mihanblog.com رادین درانی آخ جون بازم بازارچه خیریه http://niniblog.mihanblog.com/post/49 <P>سلامممممممممممممممم</P> <P>من اومدم<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></P> <P>اینقدر بزرگ و شیطون شدم كه مامان بابا وقت نمیكنن بیان اینجا برام بنویسن</P> <P>الان 3 سال و 3 ماهمه</P> <P>هر روز میرم مهد كودك . مثل بعضیها نق نمیزنم</P> <P>كلی دوست پیدا كردم اونجا</P> <P>تازه فهمیدم كه مامان همسر بابا پیامه منم بهشون گفتم مادر جون همسرم باشه كه گفتن نمیشه</P> <P>گفتم پس من بزرگ میشم درس میخونم میرم همسر میگیرم اسمشم میذارم شبمن (همون شبنم)</P> <P>یه تولد مهد برام گرفتن یكی خونه عزیز . منم گیر دادم كه باید یكی هم خونه مادر جون بگیرن</P> <P>هر جا باشم یه جمعیتی رو سر كار میذارم . اما نمیدونم چرا همه گازم میگیرن</P> <P>سعی میكنم بازم بنویسم و عكس بذارم</P> <P>راستی از وقنتی 40 روزم بود هر سال توی بازاچه خیریه ای كه مامان بابا اینا توش غرفه داشتن شركت</P> <P>میكردم . خیلی خوب بود . پنگولم میاد هر سال. كلی عروسك میفروشن. اتاق بازی داره و كلی خوردنی </P> <P>خوشمزه. مامان بابا و خاله ها هم كه آلوچه لواشك خونگی میفروشن هر سال.</P> <P>چند روز مونده فقط.</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 435px; HEIGHT: 699px" border=0 hspace=0 alt="بازارچه خیریه پیام امید" align=baseline src="http://www.payamomid.com/upload/banner%2089.jpg" width=461 height=705></P> <P>من جمعه میام. چون <A title="" href="http://hami83.persianblog.com/" target=_blank>قرار وبلاگیه</A></P> <P>&nbsp;</P> <P><A title="" href="http://tookan.ir/hami83" target=_blank>اینجا </A>نتیجه بازارچه برگزار شده قرار داره . بعد از بازارچه ویرایش شده </P> <P>شما هم بیاید ببینمتوتن<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></P> text/html 2008-12-30T07:02:33+01:00 niniblog.mihanblog.com رادین درانی من دیگه دوساله شدم http://niniblog.mihanblog.com/post/48 <P align=center>سلام من در روز دوسالگیم شدم یه مموی ( پیشی)درست و حسابی میگی نه نیگا كن <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></P> <P align=center><IMG alt="رادین ممو میشود" hspace=0 src="http://irapic.com/uploads/1230826015.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center>****</P> <P align=right>من دیگه واسه خودم كلی بزرگ شدم .<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif"></P> <P align=right>قشنگ غذا میخورم و هر زمان كه گرسنه ام بشه از مامان پو ( معمولا به هر نوع غذا) یا توتو ( تخم مرغ اونم از نوع نیمرو اطلاق میشود .) درخواست میكنم .</P> <P align=right>دست رد به سینه شیرخشك نمیزنم و وقتی مامان و بابا سرم گول میمالن و شیر پاستوریزه بهم میدن فوری و بدون فوت وقت تفش میكنم بیرون و دستور میدم كه توی شیرم آب بریزن و شیرخشك .</P> <P align=right>البته خیلی واضح حرف نمیزنم ولی خدا بیامرزه پدر ایما و اشاره رو یه چیزایی و میگم اونایی رو كه نمیتونم بگم اشاره میكنم .</P> <P align=right>شبا دیگه تا ساعت یازده صبح میخوابم گاهی هم توی خواب حرف میزنم .<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/28.gif"></P> <P align=right>پریشب كه مامانی اومده بود توی تختم تا من خوابم ببره ستاره های روی سقف رو بهش نشون دادم .<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"></P> <P align=right>شبا وقتی میخوام بخوابم مثل جوجه مرغا كه میرن لای پر مامانشون منم خودم رو زیر دست و پای مامانم جمع میكنم .<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/52.gif"></P> <P align=right>این یكماهه آخر دوسالگی حسابی كیفوور شدم چون مامانم سركار نمیرفت و پیشم خونه میموند .<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/69.gif"></P> <P align=center>هات داگ رو با لذت تموم میخورم میگی نه نیگا كن :<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></P> <P align=center><IMG alt="رادین و هات داگ" hspace=0 src="http://irapic.com/uploads/1230869508.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center>سه روز آخر آذر هم غرفه آلوچه و لواشك داشتیم به سنت هر ساله :<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif"></P> <P align=center><IMG alt="رادین كوچكترین عصو موسسه خیریه پیام امید" hspace=0 src="http://irapic.com/uploads/1230809505.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center>اونجا دوتا خانوم كه مامانی و بابایی میگفتن بازیگر سینما و تلویزیون هستند اومدن و با من عكس گرفتن :<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/48.gif"></P> <P align=center><IMG alt="رادین و مهراوه شریفی نیا" hspace=0 src="http://irapic.com/uploads/1230802506.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=right>دیشب هم رفته بودیم سرزمین عجایب اونجا من رو شلك یه ممو گریم كردن&nbsp; بعدش یه نی نیه منو توی را دید فكر </P> <P align=right>كردش من واقعا مموام <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif">قیافش رو ببینید :</P> <P align=center><IMG alt="رادین و نی نی متعجب" hspace=0 src="http://irapic.com/uploads/1230860893.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=right>نكته جالب تولد امسالم این بودش كه من دیگه كاملا بلدم شمعم رو فوت كنم :<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/65.gif"></P> <P align=center><IMG alt="رادین و كیك تولد" hspace=0 src="http://irapic.com/uploads/1230882510.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center><IMG alt="رادین سوار كار" hspace=0 src="http://irapic.com/uploads/1230814869.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center><IMG alt="رادین هدیه خاله نیوشا رو پوشیده " hspace=0 src="http://irapic.com/uploads/1230864805.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=right>فقط تنها كاری كه باید تاحالا یاد میگرفتم و نگرفتم اینه كه دیگه از پن پرز استفاده نكنم مامانی حسابی شاكیه كه من هنوز جیشم رو نمیگم <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"></P> <P align=right>عكسای منتخب رو میخوام بذارم ولی متاسفانه سایتی كه معمولا باهاش كار میكنم مرتب error میده فعلا از یه سایت دیگه استفاده كردم . حالا از بین دوست جونا اگه كسی دعوتنامه پرشین گیگ رو داره برای <A title="" href="http://www.mihanblog.com/blog/post/payam_bazargani@yahoo.com" target=_blank>آدرس بابایی</A> بفرسته تا من برای همیشه از این سایت پیزوری راحت شم .</P> <P align=center>فعلا <IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif">( آ آ )</P> text/html 2008-12-12T21:21:55+01:00 niniblog.mihanblog.com رادین درانی كوچولوترین غرفه دار دنیا http://niniblog.mihanblog.com/post/47 <P align=center>سلام به همه نی نی ها و مامان بابابهاشون.</P> <P align=center>&nbsp;خوبین؟<BR>بازم یه بازارچه خیریه دیگه.<BR>بازم یه بگو بخند دیگه.<BR>بازم یه بخور بخور دیگه.<BR>بازم دیدن دوستان قدیمی و جدید بلاگی.<BR>بازم شاد بودن با تمام وجود.<BR>بازم یه روز پر خاطره.<BR>و بالاخره بارم یه قرار وبلاگی شاد شاد شاد این بار در مراسم شب یلدا.<BR>منتظر دیدن همتون توی این قرار و تبلیغ شما برای این قرار بزرگ توی بلاگتون هستیم.<BR>اینم آدرس وبلاگ قرار با حصور حداقل 6 بلاگر غرفه دار در غرفه آلوچه و لواشك (حامی بلاگ)<BR><A href="http://hami83.persianblog.ir">http://hami83.persianblog.ir</A><BR>و اینم سایت موسسه خیریه پیام امید برگزار كننده اصلی لین فستیوال خیریه بزرگ سال :<BR><A href="http://payamomid.com">http://payamomid.com</A></P> <P align=center><A title="" href="http://payamomid.com/" target=""><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.payamomid.com/events/fest87/advs/6thfest.gif" align=baseline border=0></A></P> <P align=center>دوست دارم امسال ذوستای جدیدی رو ببینما آخه منم اونجا غرفه دارم</P> text/html 2008-07-25T05:37:00+01:00 niniblog.mihanblog.com رادین درانی اولین باری که من پارک ارم رفتم !! http://niniblog.mihanblog.com/post/46 <p align="center"><strong>میبینید دفعه قبل چقدر با عجله به روز کردم ٬ باور کنید همش بخاطر کمبود وقته !!!!</strong></p><p align="center"> </p><p align="center">****<span class="usertext"></span></p><p align="center">آره گفتمتون که د<span class="usertext"></span>یگه واسه خودم مردی شدم ! <span class="usertext"><img title="<img border=" src="http://mihanblog.com/Yahoo/16.Gif" /></span></p><p align="justify">پریروز برای اولین بار رفتم پارک ارم <span class="usertext"><img title="<:-P" src="file:///C:/PROGRA~1/Yahoo!/MESSEN~1/media/smileys/36.gif" align="textTop" sm="36" /></span></p><p align="justify">اونجا با دوست جونم &quot;  شکیبا &quot;  ماشین برقی و هلی کوپتر سوار شدم .</p><p align="justify">و تنهایی اسب دوار هم سوار شدم </p><p align="justify">و بدون استثناء از هیچکدوم هم نمیخواستم پیاده شم .</p><p align="justify">تازه ماشین برقی بزرگ هم با بابایی سوار شدم ولی تا</p><p align="justify">نوبتمون بشه بیچارشون کردم !!!</p><p align="justify">اینقده گریه كردم و تلاش كردم كه از لای نرده ها برم توی پیست </p><p align="justify">كه همه از خنده روده بر شدن !!!</p><p align="justify">مامانی میگفت مثل &quot; تماشاگر نماها &quot; میخواد از لای میله ها بره تو !!!</p><p align="justify">شدیدا&quot;  هم دلم میخواست سوار ترن هوایی بشم ولی از بخت بد اونجا نوشته بود :</p><p align="justify"><span class="usertext"></span> </p><p align="center"><strong><em>&quot; از سوار نمودن افراد زیر ۱۴ سال معذوریم &quot;</em></strong> <span class="usertext"><img title="<img border=" src="http://mihanblog.com/Yahoo/23.Gif" /></span></p><p align="center"> </p><p align="justify">بعدش رفتیم قلعه سحرآمیز و اونجا رفتیم <strong>&quot; سینمای چهار بعدی &quot;</strong> اولش مثل آدم </p><p align="justify">بزرگا نشستم و تماشا كردم كه یهو دیدم همه آدم گنده ها دارن جیغ میزنن با خودم </p><p align="justify">گفتم حتما&quot;  چیز ترسناكیه ٬ پس از مامانی خواهش كردم كه بغلم كنه تا سرم رو روی</p><p align="justify">شونش بذارم .<span class="usertext"><img title="<img border=" src="http://mihanblog.com/Yahoo/17.Gif" /><span class="usertext"></span></span></p><p align="justify"><strong><em>از بخت بد رفتنمون هم یه دفعه ایی شد و مامانی دوربین همراهش نبود <span class="usertext"><img title="<img border=" src="http://mihanblog.com/Yahoo/2.Gif" /></span></em></strong></p><p align="justify"><strong><em>تا از الگانسی كه توی پارك ارم برام اجاره كرده بود تا سوار شم عكس بگیره .</em></strong></p><p align="justify"><strong><em>حالا چند عكس براتون میذارم كه تاحالا ندیده اید <span class="usertext"></span>: </em></strong></p><p align="center"><strong><em><span class="usertext"><img title="<img border=" src="http://mihanblog.com/Yahoo/4.Gif" /></span></em></strong></p><p align="center"><strong><em><img alt="رادین در سراب نیلوفر - كرمانشاه" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/87-03-14.JPG" align="baseline" border="0" /></em></strong></p><p align="center"><strong><em></em></strong> </p><p align="center"><img alt="رادین در غار قوری قلعه" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/87-03-14%20%282%29.JPG" align="baseline" border="0" /></p><p align="center"> </p><p align="center"><img alt="رادین در دریاچه زریوار درحال پاروزدن" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/87-03-14%20%281%29.JPG" align="baseline" border="0" /></p><p align="center"><span class="usertext"></span> </p><p align="center"><strong>فعلا تا دفعه بعد یاحق !!! <span class="usertext"><img title=":-h" src="file:///C:/PROGRA~1/Yahoo!/MESSEN~1/media/smileys/103.gif" align="textTop" sm="103" /></span></strong></p> text/html 2008-07-09T20:37:00+01:00 niniblog.mihanblog.com رادین درانی من بعد از چند ماه اومدم ؟!! http://niniblog.mihanblog.com/post/45 <p align="justify"><font color="#cc0000" size="2"><strong><img alt="Smiley" src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/36.gif" border="0" />سلام </strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>میدونم كه خیلی دیر اومدم </strong></font></p><p align="justify"><font color="#660000" size="2"><strong>خوب این مدته مامانیم كلی سرش شلوغ بود برا همین نمیرسید كه رایانه رو روشن كنه !!</strong></font></p><p align="justify"><font color="#660000" size="2"><strong>***</strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>خوب براتون بگم كه اولا با همتون قهرم !!!</strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>چون هیچكدوم نیومدین سر قراره بازارچه ...<img alt="Smiley" src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/48.gif" border="0" /></strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>***</strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>من الان دیگه یك و نیم سالگی رو گذروندم </strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>دیگه الان مامانی و بابایی كافیه یه چشم به هم بزنن تا من رو اون دور</strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>دورا در حال دویدن ببینن<img alt="Smiley" src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/69.gif" border="0" /></strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>دیگه الان راه كه میرم هیچی میدوم </strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>دیگه الان غذا همه چی میخورم ( البته اگه میل داشته باشم )</strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>دیگه الان به اسباب بازیهام میگم هاپو ٬ پیی (پیشی) </strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>دیگه الان صدای حیوونارو در میارم مثل : بع - ماو - هاپ- گارگار</strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>دیگه الان راحت سوار ماشینم میشم و پا میزنم </strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>دیگه الان زمانیه كه گاهی جیغ دور و بریا از دستم در میاد </strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>دیگه الان زمانیه كه خونه مرتب نمیمونه ٬ كابینت ها ٬ كمدها ٬ یخچال مادرجون و غیره در آنی </strong></font><font size="2"><strong>روی زمین پخش میشه !!!</strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>دیگه تا آهنگ شاد میشنوم نانای میکنم.</strong></font></p><p align="justify"><strong><font size="2">دیگه تا صدای اذان و قران میشنوم منم باهاش صدا در میارم.</font></strong></p><p align="justify"><font size="2"><strong>دیگه الان زمانیه كه من معنیه لج كردن ٬ قهر كردن و داد زدن رو میدونم!</strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>دیگه الان زمانیه كه تاب سوار میشم ٬ از پله های سر سره میرم بالا و سر میخورم ٬الاكلنگ بازی </strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>میكنم و ...</strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong>بازم بگم ؟!! تصورتون از من كامل شد !!!<img alt="Smiley" src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/90.gif" border="0" /></strong></font></p><p align="justify"><strong><font size="2"></font></strong></p><p align="center"><img style="WIDTH: 416px; HEIGHT: 260px" height="260" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/870404.JPG" width="416" align="baseline" border="0" /></p><p align="center" /><p align="center"><img height="276" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/870405.JPG" width="417" align="baseline" border="0" /></p><p align="center" /> text/html 2008-02-10T01:32:00+01:00 niniblog.mihanblog.com رادین درانی و اینك بازارچه http://niniblog.mihanblog.com/post/44 <p align="center"><img alt="Smiley" src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/24.gif" border="0" /></p><p>یادتونه وعده یه بازارچه رو داده بودم </p><p>بالاخره زمانش رسید </p><p>دوستان حامی در بازارچه پیام امید مثل هر سال غرفه دارن </p><p align="center"> </p><p align="center"><img alt="من و بابام در بازارچه" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/man%20o%20babam.JPG?" align="baseline" border="0" /></p><p>میخواید بدونید چی ؟!؟</p><p>فقط قول بدین دهانتون آب نیافته !!!</p><p> </p><p align="center"><img height="283" alt="غرفه بچه های بلاگر - حامی" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/85-12-03%20%2817%29.JPG?" width="347" align="baseline" border="0" /></p><p> </p><p>یه چیزه دیگه و اونم اینكه اونجا بساط بچه ها هم براهه !!!</p><p>اینم عكسای سال گذشته !!!</p><p> </p><p align="center"><img alt="بچه ها در بازارچه" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/85-12-04%20%2813%29.JPG?" align="baseline" border="0" /></p><p> </p><p>و یه وعده بهتر و اون اینكه مكان امسال بسیار بهتر از پارساله </p><p>و اینهم پوستر مراسم ...</p><p> </p><p align="center"><img alt="پوستر" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/payamomid.JPG?" align="baseline" border="0" /></p><p align="center"><strong></strong> </p><p align="right"><strong>مكان: خ ولیعصر . پایین تر از پارك وی . روبروی سوپر استار تالار سپید</strong> </p><p align="right"><strong>زمان : ۲۴-۲۵-۲۶ بهمن ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۹ شب</strong></p><p align="right"><strong>اما قرار ما جمعه ۲ تا ۵ بعد از ظهره</strong></p><p align="center"><a href="http://hami83.persianblog.ir/"><img height="44" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/persian-x1-Animation.gif?" width="408" align="baseline" border="0" /></a></p><p align="center"><strong></strong> <a href="http://hami83.persianblog.ir/"><img hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/blogfa-x2-Animation.gif?" align="baseline" border="0" /></a></p><p align="center"><strong>منتظر دیدار تمام نی نی های بلاگر هستم</strong></p><p align="center"><strong>آّبروم رونبرید مثل پارسال حتماً بیاید .</strong></p><p align="center"><strong></strong> </p><p align="center"><img alt="لوگوی مراسم" hspace="0" src="http://www.payamomid.com/images/Festival-86.jpg" align="baseline" border="0" /></p> text/html 2008-01-08T01:31:00+01:00 niniblog.mihanblog.com رادین درانی اولین برفی كه من درك كردم http://niniblog.mihanblog.com/post/43 <p align="center">سلام <span class="usertext"><img title="<img border=" src="http://mihanblog.com/Yahoo/4.Gif" /></span></p><p align="center"><span class="usertext"></span>اینبار تلافی دفعه پیش رو درآوردم </p><p align="center">مگه نه !!!!</p><p align="center">آخه برف اومده </p><p align="center">كلی</p><p align="center">مامانی و بابایی برام آدم برفی ساختن</p><p align="center">آخه من هنو كلی كوچولوام !!!!</p><p align="center"> </p><p align="center"><img alt="بهم میاد اینو من ساخته باشم ؟!!!" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/86-10-17%20%281%29.jpg?" align="baseline" border="0" /></p><p align="center"> </p><p align="center">میبینید اینجا هم نشستم رو پای آدم برفیم </p><p align="center">راستش حیاطمون سر بودش </p><p align="center">مامانی ترسید بخورم زمین</p><p align="center">برا همین منو نشوند رو پای آدم برفی !!!</p><p align="center">این اولین برفیه كه من دركش كردم </p><p align="center">راستش خیلی سرد بود !!!!</p><p align="center"> </p><p align="center"><img alt="من نشستم رو پای آدم برفیم" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/86-10-17%20%282%29.jpg?" align="baseline" border="0" /></p><p align="center">این ژست من یعنی دالی</p><p align="center">این كار رو تازه یاد گرفتم !!!!</p><p align="center">تا بهم میگن رادین دالی فورا این كار رو انجام میدم !!!</p><p align="center">البته دومین عكس رو به حساب بی لباسیم نذارین</p><p align="center">مامانی چونكه پرو پاچه من سوخته توی شورتم یه پوشك میذاره</p><p align="center">روش شورت پلاستیكی دكمه دار میبنده شاید پروپاچه من خوب شه !!!</p><p align="center"> </p><p align="center"><img alt="داااالییییی" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/86-10-17.jpg?" align="baseline" border="0" /></p><p align="center"> </p><p align="center">این عكسم مال زمانیه كه دایی پژمان كلی متن برا كلوپ استقلال نوشته بود </p><p align="center">تا اینكه من از راه رسیدم و چون دكمه دیگه ای جز ریست رادستم نبود اونو فشار دادم </p><p align="center">فقط به خودم اومدم دیدم مامانی منو برداشت و در رفت . <img height="18" alt="hee hee" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif" width="18" border="0" /><span class="usertext"></span></p><p align="center">البته رفتم بعدش دایی رو سفت بغل كردم و مراتب همدردیم رو باهاش اعلام كردم .</p><p align="center"> </p><p align="center"><img style="WIDTH: 213px; HEIGHT: 257px" height="257" alt="من كامی دائیم رو ریست كردم" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/86-10-17%20%283%29.jpg?" width="213" align="baseline" border="0" /></p><p align="center"> </p><p align="center">****</p><p align="right"><strong>كارای جدید و اتفاقات تازه :</strong></p><p align="justify"><strong>۱- چون تازه راه رفتن رو یاد گرفتم</strong> از جایی به طرف مقابل میدوم گاهی سوتی میدم </p><p align="justify">مثل چند روزه پیش كه بطرف در حموم مامانجی اینا دویدم و خودم رو روی در انداختم </p><p align="justify">فكر میكنید چه اتفاقی افتاد ؟!!! هیچ در حموم باز بود ...</p><p align="justify"><strong>۲- رومیزی مامانجی رو كشیدم</strong> چون چای داغ روش بود ریخت و تمام سینه ام سوخت </p><p align="justify">البته الان كاملا خوب شدم . </p><p align="justify"><strong>۳- كافیه یه نفر ادای گریه رو در بیاره ٬</strong> آنچنان گریه ای راه میندازم كه بیا و ببین ... </p><p align="justify">مامانی اینا به جای اینكه منودعوا كنن گریه میكنن !!!! <span class="usertext"><img title="<img border=" src="http://mihanblog.com/Yahoo/20.Gif" /></span></p><p align="justify"><span class="usertext"></span><strong>۴- هركی میپرسه دوسم داری</strong> باحركت سر بهش میگم آره با حركت ابرو میگم نه ؟!؟ بالاخره </p><p align="justify">دوسش دارم یا نه ؟!!!<span class="usertext"><img title="><img border=" src="http://mihanblog.com/Yahoo/4.Gif" /></span></p><p align="justify"><span class="usertext"></span><strong>۵- بین غذاها</strong> لوبیا پلو ٬ پلو با آب گوشت ٬ پلو با جیگر ٬ پلو و فسنجان و سایر پلوها رو دوس </p><p align="justify">دارم ...گاهی هم سیب زمینی با تخم مرغ رو با اشتها میخورم <span class="usertext"><img title="<img border=" height="18" src="http://mihanblog.com/Yahoo/38.Gif" width="20" /></span></p><p align="justify"><span class="usertext"></span><strong>۶- فقط لالایی رضا صادقی رو دوس دارم</strong> ٬ هر لالایی كه برام میخونن غیر اون گریه میكنم .</p><p align="center"><img height="18" alt="whistling" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/65.gif" width="22" border="0" /></p><p align="justify"><strong>۷- وقتی باباهی كامپیوتر ببخشید رایانه سرهم میكنه</strong> منهم میرم توی كیس كمك !!! نمی </p><p align="justify">دونم چرا نمیذارم من پیچ گوشتی رو بزنم به مادر برد!!!!! <img height="18" alt="thinking" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/39.gif" width="18" border="0" /></p><p align="justify"> </p><p align="center">*****</p><p align="center"><strong>یه خبر !!!! <img height="18" alt="star" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/79.gif" width="18" border="0" /></strong></p><p align="center"><strong>هفته آخر بهمن چهارشنبه ٬ پنج شنبه و جمعه </strong></p><p align="center"><strong>بازارچه پیام امید در تالار سپید </strong></p><p align="center"><strong>پایین تر از چهار راه پارك وی </strong></p><p align="center"><strong>در حال انجامه !!!!</strong></p><p align="center"><strong>اخبار تكمیلی رو از سایت <a href="http://www.payamomid.com/" target="_blank">پیام امید</a> بخونین </strong></p><p align="center"><a href="http://niniblog.mihanblog.com/Post-30.aspx" target="_blank">شاید ماهم باز غرفه داشتیم .</a></p><p align="center"> </p><p align="center">فعلا دوس جونا خداحافظ همتون <span class="usertext"><img title=":-h" src="file:///C:/PROGRA~1/Yahoo!/MESSEN~1/media/smileys/103.gif" align="textTop" sm="103" /></span></p> text/html 2007-12-30T08:42:00+01:00 niniblog.mihanblog.com رادین درانی من یکساله میشوم http://niniblog.mihanblog.com/post/42 <p align="center">سلام به همه دوستای گلم <img height="18" src="http://blogfa.com/images/smileys/19.gif" width="18" /></p><p align="center">میدونم خیلی خیلی دیر کردم <img height="18" src="http://blogfa.com/images/smileys/14.gif" width="18" /></p><p align="center">ولی آخه ما اصلا خونه نیستیم </p><p align="center">یعنی هرشب دیروقت میایم </p><p align="center">و روزایی هم که خونه ایم اینقدر کار هست که اصلا فرصت نمیشه</p><p align="center">منهم جدیداً کلی بزرگ شدم </p><p align="center">و اصلا نمیذارم مامانیم تکون بخوره فوراً تا مشغول کاری میشه اعتراض میکنم .....</p><p align="center">بگذریم <img height="18" alt="thinking" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/39.gif" width="18" border="0" /></p><p align="center">***</p><p align="right"><strong>من دیگه الان این کارها رو دیگه یاد گرفتم :</strong></p><p align="right"><strong>- تا صدای موزیک میاد دست میزنم و سرم رو تکون میدم .(نا نای میکنم )</strong></p><p align="right"><strong>- چشمک میزنم (با عشوه گری )<img height="18" src="http://blogfa.com/images/smileys/11.gif" width="18" /></strong></p><p align="right"><strong>- وقتی سر و صدا زیاده منم جیغ میزنم .<img height="18" alt="hee hee" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif" width="18" border="0" /></strong></p><p align="right"><strong>- وقتی کسی میخواد بره یا ما میخوایم بریم خونمون با طرف مقابل بای بای میکنم .<span class="usertext"><img title=":-h" src="file:///C:/PROGRA~1/Yahoo!/MESSEN~1/media/smileys/103.gif" align="textTop" sm="103" /></span></strong></p><p align="right"><strong>- راه میرم . </strong></p><p align="right"><strong>گاهی هوس دویدن به سرم میزنه مبل رو ول میکنم و بطرف دیوار مقابل می دوم .</strong></p><p align="right"><strong>- کلماتی مثل آبو (الو) - عم ( عمه ٬ عمو٬ دایی) - بوف ( غذا) - آبببب ( آب) - خخخ( حیوانات) <img height="18" src="http://blogfa.com/images/smileys/19.gif" width="18" /></strong></p><p align="right"><strong>- دیگه از غذاهای مامانم اینا میخورم چون دندونام شده ۶ تا !!!!<img height="18" src="http://blogfa.com/images/smileys/03.gif" width="18" /></strong></p><p align="right"><strong>- بی سر و صدا و در نهایت خونسردی همه چیز رو بهم میریزم <img height="18" alt="whistling" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/65.gif" width="22" border="0" /></strong></p><p align="right"><strong></strong> </p><p align="center"><strong>***</strong></p><p align="center"><strong>دیشب تفلدم بودش <img height="18" alt="star" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/79.gif" width="18" border="0" /></strong></p><p align="center"><strong><img style="WIDTH: 342px; HEIGHT: 443px" height="443" alt="رادین و کلاه بوقی" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/86-10-10.jpg?" width="342" align="baseline" border="0" /></strong></p><p align="center"><strong>یه تفلد بزرگ که هشتاد نفر اومده بودن به صرف شیرینی و میوه </strong></p><p align="center"><strong>و<font size="3"> رقص</font></strong></p><p align="center"><img alt="رقص یک پرسپولیسی" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/86-10-10%20%283%29.JPG?" align="baseline" border="0" /></p><p align="center"><strong></strong> </p><p align="center"><strong><font size="1">دلم میخواست همه دوست جونای وبلاگیم رو دعوت کنم ولی جا خیلی کم بودش</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="1">همینجوری همه میگفتن مگه عروسیه <img height="18" src="http://blogfa.com/images/smileys/03.gif" width="18" /></font></strong></p><p align="center"><strong><font size="1">اینم کیک تفلدمه </font></strong></p><p align="center"><img style="WIDTH: 329px; HEIGHT: 356px" height="356" alt="کیک جوجه ای" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/86-10-10%20%282%29.JPG?" width="329" align="baseline" border="0" /></p><p align="center"><img alt="اینم نورافشانی کیک من" hspace="0" src="http://www.sharemation.com/niniblog85/86-10-10%20%281%29.JPG?" align="baseline" border="0" /></p><p align="center"><strong><font size="1"></font></strong> </p><p align="center"><strong><font size="1">مامانیم توی تفلدم از همه تونست تشکر کنه جز یه نفر</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="1">که مثل همیشه مارو شرمنده خودش کرده </font></strong></p><p align="center"><strong><font size="1">درسته <a href="http://ghalbeabi.mihanblog.com/" target="_blank"><font color="#3300ff">خاله نیوشای گلم</font></a> رو میگم <img alt="Smiley" src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/34.gif" border="0" /></font></strong></p><p align="center"><strong><font size="1">خاله نیوشا هزارتا تشکر هدیه های زیبات به دستم رسید </font></strong></p><p align="center"><strong><font size="1">دوست دارم خاله گلی </font></strong></p><p align="center"><strong><font size="1">***</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="1">من این دوماهه سر دندون درآوردن خیلی بی میل بودم به غذا</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="1">برای همین وزن پایان ماه پیشم ۷۰۰/۸</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="1">قدم هم : ۷۲</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="1">مامانیم خوشحاله چون این ماه دارم بهتر غذا میخورم .</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="1">البته برای یکسالگی هنوز نرفتم دکتر <img height="18" src="http://blogfa.com/images/smileys/11.gif" width="18" /></font></strong></p><p align="center"><strong><font size="1">فعلا خداحافظ <span class="usertext"><img title=":-h" src="file:///C:/PROGRA~1/Yahoo!/MESSEN~1/media/smileys/103.gif" align="textTop" sm="103" /></span></font></strong></p>